Услуги - Steel Art

Проектиране и моделиране на стоманени конструкции

Picture2Пълно проектиране и изпълнениe на промишлени сгради

 • Геоложки проучвания и доклади
 • Геодезически измервания
 • Предпроектни проучвания (за инвестиционни намерения и вземане на оптимални решения)
 • Изчисления (статически и електрически изчисления)
 • Чертежи (архитектурни , конструктивни ,ел и овк)

Пълно проектиране на Възобновяеми енергийни системи

 • Геоложки проучвания и доклади
 • Геодезически доклад
 • Предпроектни проучвания (за инвестиционни намерения и вземане на оптимални решения)
 • Изчисления (статически и електрически изчисления)
 • Чертежи (архитектурни , конструктивни ,ел и овк)

Моделиране

 • Моделиране на цялостни конструкции с Tekla Structures
 • Изготвяне на КМД чертежи с  Tekla Structures

Строителство на сгради и съоръжения

construction-career

Изграждане на промишлени предприятия,жилищни сгради,обществени сгради,енергийни централи

 • Грубо строителство
 • Довършителни работи
 • Ремонт и реконструкция
 • Реставрация

Монтаж на метални конструкции

CTRL_St_Pancras_platform_construction_2005Изграждане на промишлени предприятия,жилищни сгради,обществени сгради,енергийни централи

 • Правилен избор на технология за монтаж на стоманени конструкции
 • Планувана логистика на доставките
 • Квалифицирани монтажници
 • Опитен ръководен персонал
 • Оптимално производство
 • Бърз монтаж

Монтаж на машинно и техническо оборудване

67

 • Монтаж на специфични метални конструкции
 • Монтаж на машинно и техническо оборудване
 • Монтаж на метални тръби
 • Монтаж на конвейери

Изграждане на Фотоволтаични електроцентрали

130117105901-large

 • Подготовка на строителната плошадка
 • Мерки по опазване на околната среда
 • Фундаменти и основи
 •  Монтаж на метална конструкция
 • Доставка и монтаж на PV панели
 • Доставка и монтаж на инвертори
 • Бърз монтаж от квалифицирани работници
 • Окабеляване
 • Тестване и въвеждане в експлоатация
 • Мониторинг и поддръжка

Ограничителни системи за пътища

Guardrail3

 • Доставка  на стоманена предпазна ограда за пътища в съответсвие с утвърдените европейски норми и стандарти
 • Монтаж на стоманена предпазна ограда в съответсвие с утвърдените европейски норми и стандарти

Огради

12832_big

 • Доставка и монтаж на метални огради,изработени от метални профили или тръби с различна дебелина
 • Доставка и монтаж на метални пана за огради
 • Доставка и монтаж на метални парапети  и решетки