Производство - Steel Art

 

                Производство на конструкции от метални и алуминиеви профил   SAM_0545 SAM_0521 SAM_0517 SAM_0520 SAM_0534 SAM_0531

Производственият цикъл се характеризира със система за производствен контрол. Ние работим със селектирани доставчици на метални профили и ламарини, използвани в конструкциите. Контролираме процеса на доставките и гарантираме за качеството на влаганите стомани. Ползването на съвременни системи за проектиране, внедряването на CNC машини за разпробиване и газопламъчно рязане и извършването на изходящ инженерен контрол позволява произвежданите от нас метални елементи да се характеризират с висока точност и качество. Всички заварки се извършват от сертифицирани заварчици. Базата също разполага и с отдел за боядисване на металните конструкции.

Производство на метални конструкции(промишлени сгради и съоръжения,обществени сгради,жилищни сгради, енергийни централи и т.н)

  •  Производство на конструкции от листова  ламарина
  •  Производство на конструкции от горещо валцувани профили
  •  Производство на конструкции от студено огънати профили

Производство на механични конструкции (жп транспортни средства, конвейери, тракери за слънчеви панели и т.н.)

  • Производство на механични конструкции от стомана и стоманени сплави
  • Производство на механични конструкции от алуминий и алуминиеви сплави
  • Производство на механични конструкции от специални елементи и механизми